dei

Italia prima nella Ue per crescita dei banchieri milionari: ora sono 241

Crescono i manager milionari nel sistema bancario italiano mentre perde leggermente quota la Gran Bretagna per effetto della Brexit.

Nel 2019, secondo il rapporto dell’Autorità bancaria europea (Eba) sui compensi degli «high earners», i dirigenti che hanno ricevuto compensi superiori al milione di euro (la cifra include retribuzione di base, bonus e contributi previdenziali) sono aumentati del 17% in Italia, passando da 206 a 241, spartendosi una torta complessiva da 419 milioni di euro.

Nella Ue (i dati includono per l’ultima volta la Gran Bretagna) i milionari sono rimasti sostanzialmente stabili, aumentando di uno 0,5% a quota 4.963, di cui il 70,9%, pari a 3.519, concentrato nel Regno Unito.

In Italia l’aumento maggiore

L’aumento dei banchieri «a sei zeri» in Italia è il più consistente registrato tra i grandi Paesi europei, con un +17% contro il +15,3% della Francia (da 234 a 270) e il +9,3% della Germania (da 450 a 492).

Gran Bretagna in leggero calo

Quasi un centinaio di banchieri top ha lasciato la Gran Bretagna prima della sua uscita dall’Unione europea. Il paese è ancora saldamente in testa con il 71% dei 4.963 banchieri nella categoria di retribuzione più alta in tutto il blocco nel 2019, in un segno di come Londra sia rimasto il più grande centro finanziario d’Europa, con un totale di 380.000 persone impiegate nel settore bancario britannico ma con una quota in discesa dei banchieri al top (-2,6%).«L’aumento dei top earners è risultato principalmente dall’impatto del trasferimento del personale dal Regno Unito alla Ue come parte dei preparativi per la Brexit», scrive l’Eba.La maggior parte dei banchieri che guadagnano di più nell’UE hanno sede nei principali centri finanziari di Francoforte, Parigi e Milano, con altre sedi a una o due cifre.L’Ue ha messo un tetto ai bonus dei banchieri nel 2014 fissandolo al doppio della paga di base previa approvazione degli azionisti, una misura a cui la Gran Bretagna si è opposta all’epoca ma che finora ha lasciato intatta dopo la Brexit.

Source link

Rozmýšlali ste nad podnikaním na voľnej nohe? Buďte freelancer.

Podnikateľskú činnosť je možné vykonávať rôznymi spôsobmi. Môžete si založiť živnosť, prizvať spoločníkov a vytvoriť firmu, alebo napr. pracovať na voľnej nohe a byť nezávislý podnikateľ, tzv. freelancer. Že ste o niečom takom ešte nepočuli? Všetko podstatné vám vysvetlíme v článku. 

Odlišnosť je in

Slovo freelancer má pôvod v angličtine a v preklade znamená odborník na voľnej nohe. Hovoríme o nezávislých profesionáloch, ktorí sa nechávajú najímať firmami a poskytujú im služby v rámci oblasti, v ktorej pracujú. Na trhu práce pôsobí samostatne alebo pod záštitou personálnej agentúry. Freelancer môže podnikať alebo pracovať na živnosť, avšak v každom prípade pracuje len sám na seba, poskytujúc svoje služby ostatným. Využitie freelancerov je pomerne široké, pretože pôsobia v najrôznejších oblastiach, ako napr.:

 • informačné a komunikačné technológie
 • poradenstvo
 • médiá a propagácia
 • riadenie projektov
 • prekladateľstvo
 • hudba a filmový priemysel
 • copywriting
 • novinárstvo
 • organizovanie podujatí
 • vývoj a programovanie
 • grafický dizajn
 • webdizajn

Praktické využitie freelancera

Freelancerov najímajú firmy prevažne na vysoko odborné a špecializované činnosti, ktoré v danom období nutne potrebujú, avšak ich využívanie nebude dlhodobé.  Činnosť je poskytovaná na základe zmluvy, ktorá je lepším riešením než klasický zamestnanecký vzťah. Nezávislý chce byť aj samotný freelancer. Podpísanie pracovnej zmluvy ho jednoducho neláka. Vo firmách najčastejšie oslovujú freelancerov na pozíciu konzultanta, prekladateľa, právnika, vývojára či copywritera. V každom štáte sú presne stanovené podmienky, súvisiace s prenajímaním služieb freelancerov. Objednaná služba je vykonaná na základe písomnej zmluvy alebo ústnej dohody. Peňažná odmena sa odvíja od vzájomnej dohody a charakteru práce – mesačná, hodinová, po skončení projektu, po odovzdaní úlohy a podobne.

Odkaz

[contact-form-7 id=”5″ title=”SК”]