[REQ_ERR: 403] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Quotate

Chcete pracovať na voľnej nohe? Na čo sa treba pripraviť a čo nezabudnúť

Zbaviť sa open space kancelárie, túžba cestovať, zúročiť svoje skúsenosti pre vlastný projekt, denný režim podľa svojich predstáv. Aj to sú dôvody, ktoré lákajú ľudí začať pracovať na voľnej nohe. Freelancing, ako sa tento spôsob nazýva, je čoraz populárnejší a mnoho „voľnonožcov“ na neho nedá dopustiť. Pohrávate sa aj vy s touto myšlienkou? Pripravili sme pre vás tipy, na čo by ste mali myslieť predtým, ako sa rozhodnete osamostatniť.

Našliapnite na voľnú nohu

Chcete začať podnikať na voľnej nohe? Dostatok skúseností a znalosť odboru je obrovskou výhodou. Nemožné to však nie je ani bez predchádzajúcej praxe, pripravte sa však na kopec tvrdej práce, samovzdelávania a zamietavých odpovedí. V prípade, že ste zamestnaní a pohrávate sa s myšlienkou na freelance, snažte sa vo voľnom čase získať aspoň jedného stáleho klienta.

Takého, ktorý bude s vami dlhodobo spolupracovať a postará sa o časť vášho príjmu každý mesiac. Pracujte pre neho vo voľnom čase – po večeroch alebo cez víkendy. Keď sa bude blížiť váš odchod zo zamestnania, začnite aktívne hľadať ďalších klientov, neodmietajte však ani jednorázové zákazky.

Ak k ním pristúpite zodpovedne, získate za ne peniaze, pomôžu vám s budovaním dobrého mena a hlavne v prípade spokojnosti, máte veľkú šancu, že sa na vás klient opäť obráti. Keď už sa na voľnú nohu postavíte, majte pripravené portfólio najlepších prác, ktorými sa budete prezentovať. Veľkou pomocou sú tiež slovné referencie od zamestnávateľa a klientov. Počítajte aj s mŕtvymi obdobiami, prekleniete ich vďaka úsporám – na účte majte odložené aspoň tri mesačné platy.

Italia prima nella Ue per crescita dei banchieri milionari: ora sono 241

Crescono i manager milionari nel sistema bancario italiano mentre perde leggermente quota la Gran Bretagna per effetto della Brexit.

Nel 2019, secondo il rapporto dell’Autorità bancaria europea (Eba) sui compensi degli «high earners», i dirigenti che hanno ricevuto compensi superiori al milione di euro (la cifra include retribuzione di base, bonus e contributi previdenziali) sono aumentati del 17% in Italia, passando da 206 a 241, spartendosi una torta complessiva da 419 milioni di euro.

Nella Ue (i dati includono per l’ultima volta la Gran Bretagna) i milionari sono rimasti sostanzialmente stabili, aumentando di uno 0,5% a quota 4.963, di cui il 70,9%, pari a 3.519, concentrato nel Regno Unito.

In Italia l’aumento maggiore

L’aumento dei banchieri «a sei zeri» in Italia è il più consistente registrato tra i grandi Paesi europei, con un +17% contro il +15,3% della Francia (da 234 a 270) e il +9,3% della Germania (da 450 a 492).

Gran Bretagna in leggero calo

Quasi un centinaio di banchieri top ha lasciato la Gran Bretagna prima della sua uscita dall’Unione europea. Il paese è ancora saldamente in testa con il 71% dei 4.963 banchieri nella categoria di retribuzione più alta in tutto il blocco nel 2019, in un segno di come Londra sia rimasto il più grande centro finanziario d’Europa, con un totale di 380.000 persone impiegate nel settore bancario britannico ma con una quota in discesa dei banchieri al top (-2,6%).«L’aumento dei top earners è risultato principalmente dall’impatto del trasferimento del personale dal Regno Unito alla Ue come parte dei preparativi per la Brexit», scrive l’Eba.La maggior parte dei banchieri che guadagnano di più nell’UE hanno sede nei principali centri finanziari di Francoforte, Parigi e Milano, con altre sedi a una o due cifre.L’Ue ha messo un tetto ai bonus dei banchieri nel 2014 fissandolo al doppio della paga di base previa approvazione degli azionisti, una misura a cui la Gran Bretagna si è opposta all’epoca ma che finora ha lasciato intatta dopo la Brexit.

Source link

Rozmýšlali ste nad podnikaním na voľnej nohe? Buďte freelancer.

Podnikateľskú činnosť je možné vykonávať rôznymi spôsobmi. Môžete si založiť živnosť, prizvať spoločníkov a vytvoriť firmu, alebo napr. pracovať na voľnej nohe a byť nezávislý podnikateľ, tzv. freelancer. Že ste o niečom takom ešte nepočuli? Všetko podstatné vám vysvetlíme v článku. 

Odlišnosť je in

Slovo freelancer má pôvod v angličtine a v preklade znamená odborník na voľnej nohe. Hovoríme o nezávislých profesionáloch, ktorí sa nechávajú najímať firmami a poskytujú im služby v rámci oblasti, v ktorej pracujú. Na trhu práce pôsobí samostatne alebo pod záštitou personálnej agentúry. Freelancer môže podnikať alebo pracovať na živnosť, avšak v každom prípade pracuje len sám na seba, poskytujúc svoje služby ostatným. Využitie freelancerov je pomerne široké, pretože pôsobia v najrôznejších oblastiach, ako napr.:

 • informačné a komunikačné technológie
 • poradenstvo
 • médiá a propagácia
 • riadenie projektov
 • prekladateľstvo
 • hudba a filmový priemysel
 • copywriting
 • novinárstvo
 • organizovanie podujatí
 • vývoj a programovanie
 • grafický dizajn
 • webdizajn

Praktické využitie freelancera

Freelancerov najímajú firmy prevažne na vysoko odborné a špecializované činnosti, ktoré v danom období nutne potrebujú, avšak ich využívanie nebude dlhodobé.  Činnosť je poskytovaná na základe zmluvy, ktorá je lepším riešením než klasický zamestnanecký vzťah. Nezávislý chce byť aj samotný freelancer. Podpísanie pracovnej zmluvy ho jednoducho neláka. Vo firmách najčastejšie oslovujú freelancerov na pozíciu konzultanta, prekladateľa, právnika, vývojára či copywritera. V každom štáte sú presne stanovené podmienky, súvisiace s prenajímaním služieb freelancerov. Objednaná služba je vykonaná na základe písomnej zmluvy alebo ústnej dohody. Peňažná odmena sa odvíja od vzájomnej dohody a charakteru práce – mesačná, hodinová, po skončení projektu, po odovzdaní úlohy a podobne.

Odkaz

[contact-form-7 id=”5″ title=”SК”]

Rossella Locatelli: «Banche, ruolo fondamentale per la spinta verso la sostenibilità»

«Oggi la sfida è quella di affrontare le tematiche ESG o CSR con un approccio globale nell’ambito delle strategie aziendali». Rossella Locatelli, professoressa ordinaria all’Università dell’Insubria, vicedirettrice del CreaRes, presidente della quotata BF e membro dei board di Consorzi agrari d’Italia, al terzo mandato nel cda di Intesa Sanpaolo e presidente del comitato rischi, guarda al prossimo futuro della sostenibilità in Italia fra sistema bancario e industriale.

«L’accelerazione imposta dagli orientamenti europei e internazionali ha fatto emergere la necessità che l’approccio alla sostenibilità sia sistematico e debba radicarsi nella cultura aziendale e originandosi dalla condivisione dei valori e dall’ascolto di tutti gli stakeholder» sottolinea Locatelli, che aggiunge: «Non bisogna dimenticare, però, il fatto che le imprese, che siano industriali, di servizi o finanziarie, devono guardare alla sostenibilità economica e finanziaria con uno sguardo di lungo periodo, che è il presupposto per la loro sopravvivenza, ma che va contemperato con obiettivi relativi all’impatto sociale e ambientale dell’attività di impresa. L’attenzione agli azionisti e alle motivazioni del loro investimento nel capitale della società è importante».

A dover cambiare, quindi sono anche le richieste del mercato e degli investitori istituzionali, come di fatto stra già avvenendo. «Ne “La vista corta” Tommaso Padoa Schioppa denunciava già anni fa come elemento critico il fatto che mercati finanziari spesso vanno a chiedere un rendimento a breve. Questo non collima con il concetto di sostenibilità, che deve diventare una richiesta del mercato e degli azionisti. La spinta verso comportamenti rispettosi degli obiettivi di sostenibilità deve partire da un diffuso orientamento degli investitori, oltre che da una sollecitazione normativa. In questo modo il sistema può spingere i manager ad azioni concrete per allungare l’arco temporale delle loro decisioni» precisa Locatelli, aggiungendo: «Nel promuovere un orientamento alla sostenibilità è fondamentale il ruolo della governance e in particolare dei consigli di amministrazione, che possono dare elementi di stimolo al management. Uno strumento molto importante è rappresentato anche dai sistemi di remunerazione variabile che possono essere costruiti, nella parte di incentivazione a lungo termine, inserendo parametri di valutazione legati a indicatori ESG».

D’altra parte non ci si può aspettare da parte delle aziende che il cambiamento di business e di strategie in direzione di uno sviluppo più sostenibile avvenga per meri motivi etici. «Dove ci sono delle regole che premiano ed elementi che rendono la scelta valoriale conveniente, il management sarà più portato a prendere decisioni coerenti con gli obiettivi di sostenibilità. La regolamentazione attribuisce alle banche un ruolo fondamentale per spingere le imprese verso scelte Esg, perché ci sono e sono in gestazione regole in base alle quali alle banche è richiesto di valutare il merito di credito anche in base al profilo Esg dei soggetti finanziati».

Temi di sostenibilità che gli istituti di credito stessi devono affrontare anche al loro interno. «Le banche rispetto ai problemi di climate change sono molto sollecitate dalla Bce, che sta portando avanti un processo di analisi del posizionamento delle banche rispetto ai rischi di climate change (fisici e di transizione). Da un lato le banche sono spinte a valutare e a gestire l’impatto del climate change sulla rischiosità del loro portafoglio crediti. Dall’altro lato, l’elaborazione di politiche creditizie che portino a selezionare e ad escludere aziende che operano in settori che con impatti sul clima non può che essere il risultato di un percorso di analisi serio e difficile. Scelte di esclusione generano anche costi e per questo non possono che essere fatte nella logica di gradualità e dunque di medio-lungo periodo» sottolinea Locatelli.

Source link

Enel al palo, Jefferies meno ottimista sui ritorni nelle rinnovabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)Enel al palo in Borsa dopo una partenza in calo di un punto percentuale: per gli operatori è un report di Jefferies ad alimentare la cautela sul titolo del primo gruppo per capitalizzazione di Piazza Affari. Gli analisti infatti hanno avviato la copertura sul titolo Enel, che viaggia in area 7,8 euro e da inizio anno ha perso il 6%, con una raccomandazione «underperform» e un target di prezzo sui 12 mesi a 6,60 euro. Le stime sull’utile netto di Jefferies nel periodo 2022-25 sono inferiori del 6% rispetto al consensus degli analisti e del 7% sulla guidance media della società, principalmente a causa di una previsione di Wacc delle reti in Italia più basso, una stima più conservativa sulle attività retail in Spagna e sui profitti realizzabili nel rinnovabile.

Proprio quest’ultimo fattore, cioè le prospettive di lungo termine dell’energia verde, rappresentano per gli analisti il principale tema su cui si concentrerà l’aggiornamento del piano strategico previsto in autunno. Per Jefferies infatti a essere a rischio è la tenuta della profittabilità delle rinnovabili visto che, per gli stessi analisti, i costi degli investimenti per MW sono destinati ad aumentare in modo più consistente di quanto Enel stimi e il trasferimento dei costi in tariffe sarà limitato. Nel periodo 2021-30 Jefferies stima al 9% il rapporto tra ebitda e investimenti in conto capitale a fronte dell’11% della guidance di Enel.

Source link

Atlantia ancora in rialzo in Borsa, punta sulla svolta dopo l’addio ad Autostrade

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Atlantia prosegue la serie positiva e si muove al rialzo e in controtendenza per la quinta seduta consecutiva a Piazza Affari. Le azioni stanno beneficiando del progressivo recupero del traffico aereo e di quello autostradale e la società punta a una svolta dopo la lunga e difficile fase di crisi. A tre anni dalla tragedia del ponte Morandi e con il duro colpo inferto dalla pandemia che con le restrizioni alla mobilità ha colpito duramente il business della holding, il titolo viaggia poco sopra i 15 euro, ben lontano dai 28 euro raggiunti a valle dell’operazione Abertis, come ricostruisce Il Sole 24 Ore.

A questo punto, però, con la cessione di Aspi alla cordata guidata da Cdp che porterà in cassa 8 miliardi di euro e la ripresa del traffico aereo e autostradale si può parlare di una possibile svolta in arrivo. Atlantia, scrive Il Sole 24 Ore, punta sulla crescita a livello internazionale nei settori chiave: concessioni autostradali, gestione aeroportuale, sistemi di pagamento digitali per la mobilità. E tra gli elementi di interesse su Atlantia, ci sono anche le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Telepass, Gabriele Benedetto che, in un’intervista al Sole 24 Ore, ha detto di essere pronto a considerare possibili operazioni di M&A in Europa anche grazie all’ingresso nel capitale di un socio solido come Partners Group, che potenzialmente potrebbe chiedere l’avvio di un’Ipo nel 2024 come way out. Infine, scrive ancora Il Sole 24 Ore, il focus del mercato è anche sulla capital allocation: gli 8 miliardi che entreranno in portafoglio con la vendita di Aspi valgono il 65% circa dell’attuale capitalizzazione di Borsa risorse che dovrebbero essere destinate alla remunerazione dei soci, al rafforzamento della struttura del capitale e a un M&A selettivo.

Source link

A2a continua la scalata estiva in Borsa: è ai massimi dal 2008

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) A2a accelera il passo della sua risalita estiva in Borsa che ha portato le quotazioni della multiutility milanese ai massimi dal 2008 in area 2 euro per azione. Il titolo fa da capofila sul FTSE MIB accompagnata nei rialzi da altre utility come Acea e Iren, che salgono di un punto percentuale, mentre Hera è più timida. Nel complesso anche in Europa la seduta delle utility è positiva confermando la tendenza da parte degli investitori nelle ultime tre sedute a orientare gli acquisti su comparti difensivi come anche la farmaceutica e la chimica.

Gli acquisti su A2a però non riguardano solo gli ultimi giorni: da inizio anno il titolo ha guadagnato il 48% (è la seconda migliore performance sul Ftse Mib dopo quella di Banco Bpm ) e ha fatto decisamente meglio rispetto alle altre quotate italiane del comparto. In particolare dalla pubblicazione dei conti semestrali, diffusi a fine luglio, le quotazioni sono salite dell’8% circa.

Nel primo semestre A2A ha realizzato ricavi per 4,06 miliardi (+28%) con un margine operativo lordo di 690 milioni (+23%) in netto incremento grazie «a una significativa crescita organica e alle operazioni M&A». L’utile netto è balzato a 340 milioni, +121% rispetto allo scorso anno, grazie a effetti positivi fiscali una tantum (legati al decreto Agosto) per circa 140 milioni e all’incremento organico superiore al 30%.

I numeri della prima metà del 2021 hanno consentito ad A2a di alzare la guidance sull’intero 2021 rispetto a quanto stimato nello scorso mese di maggio: ora l’ebitda è previsto compreso tra 1,270 e 1,3 miliardi di euro e l’utile netto, anche grazie agli effetti non ricorrenti del decreto Agosto, «sarà il migliore dalla formazione di A2A», ha annunciato la società. La forte generazione di cassa operativa sarà utilizzata per finanziare investimenti attesi a livello record (oltre 1 miliardo) in linea con le previsioni del piano strategico 2021-2030.

Source link

Bollette, metano a prezzi record: arriva la stangata energetica d’autunno

Prepariamoci alla stangata energetica di autunno. Alla riapertura delle fabbriche e degli uffici dopo la pausa estiva, le imprese dovranno fare i conti con i rincari del gas, rincari che poi sono alla base anche degli andamenti della corrente elettrica.

Prima di tutto, ecco i numeri. In questi giorni il metano costa al borsino italiano Psv (Punto di scambio virtuale) attorno ai 45-46 euro per mille chilowattora. In primavera costava meno della metà, non più di 20 euro. E un anno fa, nel 2020 la media era 10 euro. Occhio all’inflazione, che già si era scaldata con il rincaro del 1° luglio.

Continua crescita di valore

Di chi è la colpa? I fattori sono tanti, e quasi tutti evidenti da tempo: l’aumento della domanda di gas, per esempio. Oppure il costo rabbioso (o dolcissimo, per gli ecologisti) della CO2 spaventa i consumatori di carbone e li spinge a usare di più il gas. La crescita di valore non è una sorpresa; continua da mesi.

Le condizioni di mercato all’origine dei rincari sono comuni a tutt’Europa; anzi, al mondo intero. La più grande borsa europea del gas, l’olandese Ttf, in genere più conveniente, ora è addirittura più cara di quella italiana. L’arrivo del gas azero attraverso il Tap nei mesi scorsi ha contribuito a raffreddare i prezzi. I future fanno pensare che con l’anno nuovo i prezzi torneranno a scendere.

 

 

Certamente. Però il 1° ottobre, quando l’autorità dell’energia Arera dovrà aggiornare le tariffe dell’elettricità, i prezzi del metano daranno un altro colpo doloroso all’inflazione e la scossa alle bollette elettriche di tutti, anzi di quasi tutti.

Source link

Atlantia, svolta da 8 miliardi dopo l’addio ad Autostrade

Atlantia a un passo dalla svolta. A tre anni dalla tragedia del Ponte Morandi, il titolo della holding viaggia ancora lontanissimo dai fasti vissuti prima del disastro: poco sopra i 15 euro contro gli oltre 28 euro raggiunti a valle dell’operazione Abertis. E non potrebbe essere altrimenti.

Prima le quotazioni hanno scontato gli effetti, inoppugnabili, del crollo del viadotto Polcevera. Poi l’azienda si è trovata a dover fare i conti con un evento del tutto inatteso: la pandemia che, complici le restrizioni…

Source link